ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

 • តើម៉ូទ័រ AC និងម៉ូទ័រ DC ប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះ?

  តើម៉ូទ័រ AC និងម៉ូទ័រ DC ប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះ?

  នៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្ម ទាំងម៉ូទ័រ AC និង DC ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ថាមពល។ទោះបីជាម៉ូទ័រ DC បានវិវត្តពីម៉ូទ័រ AC ក៏ដោយ វាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់រវាងប្រភេទម៉ូទ័រទាំងពីរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃឧបករណ៍របស់អ្នក។ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ...
  អាន​បន្ថែម
 • ហេតុអ្វីបានជាម៉ូទ័រ AC induction motor ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម?

  ហេតុអ្វីបានជាម៉ូទ័រ AC induction motor ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម?

  ធម្មជាតិនៃការចាប់ផ្តើមដោយខ្លួនឯង ដែលអាចទុកចិត្តបាន និងចំណាយតិចនៃម៉ូទ័រអាំងឌុចទ័រ ទ្រុងកំប្រុកបីដំណាក់កាល ធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ដ្រាយឧស្សាហកម្ម។ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មដ៏ធំទូលាយ ចាប់ពីការផលិតរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូន....
  អាន​បន្ថែម
 • 8 មគ្គុទ្ទេសក៍រហ័សដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច

  8 មគ្គុទ្ទេសក៍រហ័សដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច

  ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃឧស្សាហកម្មទំនើប ដែលផ្តល់ថាមពលដល់ម៉ាស៊ីន និងដំណើរការជាច្រើន។ពួកវាត្រូវបានប្រើក្នុងគ្រប់យ៉ាងតាំងពីការផលិត រហូតដល់ការដឹកជញ្ជូន ការថែទាំសុខភាព រហូតដល់ការកម្សាន្ត។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជ្រើសរើសម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រឹមត្រូវអាចជាកិច្ចការដ៏គួរឱ្យខ្លាចមួយសម្រាប់...
  អាន​បន្ថែម